Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Η 82η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Από 1.1.2023 παύει να ισχύει η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού και το προσωπικό επανέρχεται στην εργασία του.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

Παράταση δυνατότητας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παράταση διενέργειας υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου και επίδειξης πιστοποιητικών κατά του COVID-19 και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα
Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Με τις διατάξεις του Ν.4954/2022 ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα της λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε φορείς του Δημοσίου - τροποποίηση ΚΥΑ

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με την οποία εφαρμόζεται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατείνεται η δυνατότητα δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, ιατροφαρμακευτικού υλικού και οικίσκων διεξαγωγής εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19

Παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. η δυνατότητα των ΟΤΑ για δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου λειτουργίας δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Εκδόθηκαν νέες επικαιροποιημένες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ σχετικά με τη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο - Ιούλιο 2021

Σε ΦΕΚ ο καθορισμός της διαδικασίας και οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης των μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκαν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα
Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19

Σε ΦΕΚ η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΚΥΑ με την οποία παρέχονται εκ νέου λεπτομέρειες για το χρόνο διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου σε υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα παράταση στις συμβάσεις ΙΔΟΧ των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει του οποίου δύνανται να παρατείνονται οι συμβάσεις ΙΔΟΧ που συνήφθησαν στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την καταγραφή στοιχείων υποχρεωτικότητας εμβολιασμού του προσωπικού των ΟΤΑ στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα